NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1 SZ. MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Résztvevők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a "Játssz úgy, mint Pelé" fogyasztói nyereményjáték játékszabályzata 2017. május 9 napjától az alábbiak szerint megváltozott (a törölt szövegrészek áthúzással, az új szövegrészek aláhúzással jelölve):

A III. 1. pont az alábbi szövegről

"Az Egyéni résztvevő, vagy a Csapat (a Csapatkapitány révén) oly módon vesz részt a jelen nyereményjátékban, hogy a jelen szabályzat alább feltüntetett szabályaival összhangban olyan fényképet vagy videót készít, amelyen az Egyéni résztvevő vagy a Csapat focitrükköket mutat be (ideális esetben - ám nem követelményként - a híres Pelé /születési neve: Edson Arantes do Nascimento/ trükkjeit), és amelyen ezzel egyidejűleg bármilyen Snickers márkájú termék (élelmiszer) (a továbbiakban „Snickers termék”) is jól látható (a továbbiakban „videófelvétel”, „fénykép”, illetve összefoglalóan „pályázati mű”)."

az alábbi szövegre módosult.:

"Az Egyéni résztvevő, vagy a Csapat (a Csapatkapitány révén) oly módon vesz részt a jelen nyereményjátékban, hogy a jelen szabályzat alább feltüntetett szabályaival összhangban olyan fényképet vagy videót készít, amelyen az Egyéni résztvevő vagy a Csapat focitrükköket mutat be (ideális esetben - ám nem követelményként - a híres Pelé /születési neve: Edson Arantes do Nascimento/ trükkjeit), és amelyen ezzel egyidejűleg bármilyen Snickers márkájú termék (élelmiszer) (a továbbiakban „Snickers termék”) is jól látható (a továbbiakban „videófelvétel”, „fénykép”, illetve összefoglalóan „pályázati mű”)."

A III. 1. a) pont az alábbi szövegről

 1. A pályázati műnek meg kell felelnie a kiírásnak, azaz elsősorban focitrükköket, valamint jól látható módon Snickers terméket is meg kell jelenítenie.

az alábbi szövegre módosult:

 1. A pályázati műnek meg kell felelnie a kiírásnak, azaz elsősorban focitrükköket, valamint jól látható módon Snickers terméket is meg kell jelenítenie bemutatnia.

A teljes játékszabályzat itt érhető el.

FOGYASZTÓI NYEREMÉNYJÁTÉK TELJES SZABÁLYZATA

„Játssz úgy, mint Pelé”

Jelen dokumentum tartalma a Magyarországon megrendezésre kerülő „Játssz úgy, mint Pelé” fogyasztói nyereményjáték (a továbbiakban: "nyereményjáték " ) teljes és világos szabályzata. A szabályzat fogyasztóknak szánt reklámanyagokon feltüntetett rövidített változatát a jelen dokumentummal összhangban szükséges értelmezni. Ez a dokumentum kizárólag írásban módosítható.

A nyereményjáték szervezője:

PROMOANGEL s.r.o.

székhely: Prága 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, irányítószám: 140 00, Cseh Köztársaság

KSH-szám: 29024463

bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 160789 lajstromszámon,

(a továbbiakban: "szervező" vagy a "nyereményjáték szervezője ")

A nyereményjáték rendezője :

Mars Magyarország Értékesítő Bt.

székhely: Bocskai út 134-146. 1113 Budapest, Magyarország

statisztikai számjel: 28284202-4639-117-01

bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróságon, cégjegyzékszám: 01-06-118371,

(a továbbiakban "rendező" vagy a "nyereményjáték rendezője")

A nyereményjáték műszaki adminisztrátora:

2Fresh s.r.o.

székhely: Žižkov, Bořivojova 878/35, Prága 3, irányítószám: 130 00, Cseh Köztársaság

KSH-szám: 27442195

bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 113067 lajstromszámon.

(a továbbiakban "műszaki adminisztrátor" vagy a " nyereményjáték műszaki adminisztrátora")

 • A nyereményjáték ideje és helyszíne
 • A nyereményjáték megrendezésére 2017. 04. 24-én 00:00:00 órától 2017. 06. 18-án 23:59:59 óráig kerül sor Magyarország területén (a továbbiakban: "a nyereményjáték időtartama" és a " nyereményjáték helyszíne").

Időtartama alatt a nyereményjáték az egyes mellékdíjak nyerteseinek és a fődíjért versengő résztvevők meghatározásának érdekében 4 önállóan kiértékelésre kerülő fordulóra oszlik. Fordulóknak a nyereményjáték időtartama alatt mindig egy-egy 14 napos blokk minősül, éspedig minden esetben hétfő 00:00:00 órától vasárnap 23:59:59 óráig (a továbbiakban „ forduló” vagy együttesen „fordulók”).

 • forduló: 2017. 04. 24. – 2017. 05. 07.
 • forduló: 2017. 05. 08. – 2017. 05. 21.
 • forduló: 2017. 05. 22. – 2017. 06. 04.
 • forduló: 2017. 06. 05. – 2017. 06. 18.

A nyereményjátékban való részvételre kizárólag az egyes fordulók alatt nyílik lehetőség.

 • A nyereményjáték résztvevői
 • A nyereményjátékban kizárólag 15 évnél idősebb, magyarországi állandó lakcímmel és postacímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt. 18 éven aluli személyek a nyereményjátékban csupán egyszerű csoporttagként (azaz nem Csapatkapitányként vagy Egyéni résztvevőként, lásd alább) és törvényes képviselői (pl. szülői) engedéllyel vehetnek részt . Ezt a tényt a rendező (akár megbízott személyek bevonásával is) jogosult bármikor leellenőrizni, és amennyiben úgy találja, hogy az ilyen résztvevő nem kapta meg - utólag sem - a részvételéhez szükséges törvényes képviselői hozzájárulást, a résztvevőt jogosult ellenszolgáltatás nélkül kizárni a nyereményjátékból. A rendező egyúttal jogosult bármikor a törvényes képviselő írásos hozzájárulását kérni, és a résztvevő köteles a számára a törvényes képviselői hozzájárulást írásos formában bemutatni. Amennyiben a résztvevő a rendező (esetleg az általa megbízott személy) ez irányú kérésének elküldését követő 4 napon belül nem mutatja be a törvényes képviselő írásos hozzájárulását, kizárásra kerül a nyereményjátékból (a továbbiakban "résztvevő", "nyereményjátékban résztvevő " vagy "játékos").

A nyereményjátékban egyénileg vagy csapatként (csoportosan) lehet részt venni, nevezetesen:

 • Egyéni résztvevő - a nyereményjátékban 1 játékos vesz részt a saját neve alatt (a továbbiakban „Egyéni résztvevő”)
 • Csapatverseny - a nyereményjátékban legalább 2 és legfeljebb 3 játékosból álló csapatok is részt vehetnek (a továbbiakban „Csapat”) A csapat köteles a jelen nyereményjáték keretén belül csapatkapitányt választani, aki a jelen nyereményjáték során csapatát a saját nevében és a saját felelősségére képviseli (a továbbiakban „ Csapatkapitány”).

Abban az esetben, ha a játékos Egyéni résztvevőként vesz részt a nyereményjátékban, vagy Csapatkapitány, és a pályázati mű formája videófelvétel (lásd alább), a nyereményjátékban való résztétel további feltétele, hogy az ilyen játékos a nyereményjáték teljes időtartama alatt autentikus profillal rendelkezzen az Instagram közösségi oldalon.

 • A nyereményjátékból ki vannak zárva a szervező, a rendező, a műszaki adminisztrátor vagy a közreműködő társaságok munkavállalói és más, hasonló viszonyban lévő dolgozói, továbbá a közreműködő természetes személyek, illetve a fenti személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint összes közeli hozzátartozója.
 • A nyereményjátékban való részvétel követelményeinek meg nem felelő, vagy a nyereményjáték szabályaival ellentétesen eljáró személyek nem vehetnek részt a nyereményjátékban. Még ha az ilyen személy meg is felel a nyeremény elnyeréséhez szükséges összes alapkövetelménynek, az általa átadott valótlan információk miatt nem válhat nyertessé, és nem keletkezik jogosultsága a nyereményre. Ilyen esetben a rendező szabadon dönthet annak további felhasználásáról. A nyereményjáték résztvevője kizárásra kerül abban az esetben, ha a szervező, a műszaki adminisztrátor vagy a rendező bizonyítottnak találja, vagy jogosan feltételezi, hogy a résztvevő, vagy az adott résztvevő számára a nyeremény elnyerését segítő személy csalást követett el, vagy tisztességtelenül jár el. Abban az esetben, ha a Csoport akárcsak egyetlen tagja is nem teljesíti a követelményeket, vagy a szabályoknak ellentmondóan jár el, a nyereményjátékból kizárásra kerül az egész Csoport, amelynek ez a résztvevő a tagja.
 • A nyereményjáték mechanizmusa
 • Az Egyéni résztvevő, vagy a Csapat (a Csapatkapitány révén) oly módon vesz részt a jelen nyereményjátékban, hogy a jelen szabályzat alább feltüntetett szabályaival összhangban olyan fényképet vagy videót készít, amelyen az Egyéni résztvevő vagy a Csapat focitrükköket mutat be (ideális esetben - ám nem követelményként - a híres Pelé /születési neve: Edson Arantes do Nascimento/ trükkjeit), és amelyen ezzel egyidejűleg bármilyen Snickers márkájú termék (élelmiszer) (a továbbiakban „Snickers termék”) is jól látható (a továbbiakban „videófelvétel”, „fénykép”, illetve összefoglalóan „ pályázati mű”).

Az így elküldött pályázati mű közzétételre kerül a www.snickers.hu honlapon (a továbbiakban "nyereményjáték honlap"), továbbá a jelen szabályzat által meghatározott terjedelemben megjelenítésre kerülhet a Snickers hivatalos Facebook oldalán, vagy más weboldalakon, amihez a résztvevő a pályázati mű nyereményjátékba történő beküldésével kifejezetten hozzájárul (lásd a Szabályzat VIII. cikkét).

A résztvevő által a nyereményjátékba beküldött pályázati műnek különösen meg kell felelnie a következő műszaki követelményeknek:

 • A pályázati műnek meg kell felelnie a kiírásnak, azaz elsősorban focitrükköket, valamint jól látható módon Snickers terméket is meg kell jelenítenie.
 • A pályázati mű benyújtására kizárólag a következő formátumokban nyílik mód:
  • fénykép: jpg, png, gif, méret max. 2 MB,
  • videofelvétel: a videófelvétel hossza max. 60 másodperc lehet azzal, hogy a videónak ezen kívül meg kell felelnie az Instagram közösségi oldalon történő kihelyezéshez szükséges műszaki paramétereknek.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a nyereményjáték időtartamán kívül eső időpontban beérkező pályázati művek (továbbá az olyan művek, amelyeket az elküldésük időpontjára való tekintettel, lásd a Szabályzat jelen cikkének alább olvasható 2. bekezdését), nem hagyott jóvá a műszaki adminisztrátor, vagy a nyereményjáték szabályainak ellentmondó pályázati művek, sem azon művek, amelyek formájukat vagy tartalmukat tekintve bármilyen módon megszegik vagy veszélyeztetik a közerkölcs, a polgári együttélés általánosan elfogadott szabályait, vagy bármilyen más módon ellentmondanak az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak.

A jelen szabályzatnak bármilyen módon ellentmondó műveket a rendező indok feltüntetése és ellentételezés nélkül kizárja a nyereményjátékból.

A nyereményjáték minden résztvevője, tekintet nélkül arra, hogy Egyéni résztvevőként, vagy Csapattagként vesz benne részt, ismételten is részt vehet a nyereményjátékban. Forduló győztese azonban (mind egy-egy konkrét forduló, mind az összes forduló keretén belül) a nyereményjáték időtartama alatt minden résztvevő (tekintet nélkül arra, hogy Egyéni résztvevőként vagy Csapattagként vesz benne részt) kizárólag egyetlen egyszer válhat (azzal a pályázati művel, amellyel a korábbi fordulóban nyert).

Jelen nyereményjáték esetében a pályázati mű szerzőjének (vagy a művel kapcsolatos szerzői jogok tulajdonosának) az az Egyéni résztvevő vagy Csapatkapitány tekintendő, aki a pályázati művet a nyereményjátékba beküldte, azaz az a résztvevő, akinek a vezetékneve, utóneve és címe a nyereményjátékba való jelentkezéskor beregisztrálásra kerültek.

 • A pályázati mű elkészítését követően a résztvevőnek be kell lépnie a nyereményjáték honlapjára, és ki kell választani a pályázati mű nyereményjátékba való feltöltésének módját:
 • feltöltés közvetlenül a számítógépből / tabletből / mobiltelefonról (esetleg más hasonló készülékből) - ez kizárólag fénykép feltöltése esetén áll rendelkezésre
 • feltöltés a résztvevő Instagram közösségi oldalon található fiók segítségével. A nyereményjátékba benevezni kívánt videofelvételek feltöltésére kizárólag ez utóbbi módon nyílik mód, fényképek esetében a feltöltés módja szabadon megválasztható. E verzió esetén a pályázati művet először fel kell tölteni az Instagram közösségi oldalra, majd a nyereményjáték honlapja segítségével a nyereményjátékba.

ezután a feltöltés keretén belül a résztvevő kitölti a jelentkezési űrlapon az alábbi adatokat:

 • utó- és vezetéknevek , Csapat esetén a Csapatkapitány köteles szabályszerűen és hiánytalanul kitölteni az összes Csaptag utó- és vezetéknevét, valamint a Csapat nevét;
 • e-mail cím;
 • magyarországi kapcsolattartási cím ;
 • azon tény megerősítése, hogy elmúlt 18 éves (Csapat esetén hogy a többi Csapattag elmúlt 15 éves, és rendelkezik a törvényes képviselőik engedélyeivel)
 • önkéntes alapon a pályázati mű rövid ismertetése is csatolható

Továbbá megerősíti a jelen Szabályzat elfogadását, a személyes adatok jelen Szabályzatban (lásd a Szabályzat IX. cikkét) meghatározott terjedelmű kezelését, valamint a jelen szabályzatban meghatározott licenc megadását (lásd a Szabályzat VIII. cikkét).

Ezt követően a nyereményjáték űrlapot elküldi a nyereményjáték rendezőjének. A nyereményjáték szabályainak teljes mértékben megfelelő pályázati művet a nyereményjátékba való beküldéstől számított 24 órán belül a nyereményjáték műszaki adminisztrátora jóváhagyja, és kihelyezi a nyereményjáték honlapjára. Amennyiben a pályázati mű feltöltésére pénteken, hétvégén vagy nemzeti ünnepen kerül sor, a pályázati mű ellenőrzésére és kihelyezésére rendelkezésre álló határidő számítása csak a következő munkanapon kezdődik, kivéve a 4. fordulót, amikor a pályázati mű jóváhagyására és kihelyezésére a műszaki adminisztrátorhoz történő beérkezéstől számított 24 órán belül kerül sor (azon pályázati művek, amelyek ugyan szabályszerűen beérkeznek a 4. forduló vége előtt, de nem kerülnek jóváhagyásra és kihelyezésre, a zsűri értékelésében részt vesznek a 4. fordulóban). Erre tekintettel a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, a pályázati műveket ne az adott forduló végén töltse fel. A fenti eset kivételével az Egyéni résztvevő/Csapat a pályázati mű nyereményjáték honlapon történő közzétételének pillanatával kerül felvételre a nyereményjátékba (illetve a pályázati mű adott fordulón belül kiértékelésre) (a továbbiakban „beregisztrálás”)

 • A jelentkező Csapat Csapatkapitánya kijelenti, hogy minden Csapattag megismerkedett: a nyereményjáték Szabályzatával, azzal, hogy a személyes adatai a nyereményjáték lebonyolítása és kiértékelése érdekében kezelésre kerülnek, továbbá hogy minden Csapattagtól (illetve annak törvényes képviselőjétől) megszerezte az írásos felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy a regisztrációs űrlapon feltüntetheti annak utó- és vezetéknevét, életkorát; továbbá hogy megszerezte a Csapattag nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos hozzájárulását, illetve hogy a jelen nyereményjáték Szabályzatával összhangban rendelkezik az utó- és vezetéknév, a város, valamint az (esetleg arcképet és személyes jellegű megnyilvánulást is tartalmazó) pályázati mű közzétételére vonatkozó engedéllyel is. Ellenkező esetben a felelősség a Csapatkapitányt terheli. A Csapatkapitány a rendező vagy a szervező felszólítására a nyereményjátékból való kizárás terhe alatt köteles bemutatni a Csapattagok (illetve azok törvényes képviselőinek) fent ismertetett írásos hozzájárulásait.
 • A nyereményjáték honlapján a pályázati mű az Egyéni résztvevő utó- és vezetéknevével, vagy a Csapat nevével együtt kerül feltüntetésre (amennyiben a Csapat neve bármilyen módon megszegi a közerkölcs, a polgári együttélés általánosan elfogadott szabályait, vagy bármilyen módon ellentmondana az általános érvényű jogszabályoknak, az ilyen nevű Csoport pályázati műve nem vehet részt a nyereményjátékban.)
 • A nyereményjáték kiértékelése
 • A nyereményjáték egyrészt minden egyes (mellékdíjakat kiosztó) forduló keretén belül, másrészt az időtartamának lejártát követően átfogó jelleggel is kiértékelésre került.
 • Az egyes fordulók, valamint az egész nyereményjáték kiértékelése egyrészt a nyereményjáték honlapjának látogatói által leadott szavazatok, másrészt a rendező és a szervező képviselőiből álló zsűri döntésén alapul, nevezetesen:
  • Forduló kiértékelése: Minden egyes fordulóban a jelen nyereményjáték minden követelményének megfelelő és beregisztráló (illetve konkrét közzétett pályázati művel rendelkező) Egyéni résztvevők és Csapatok közül kiválasztásra kerül 10 mellékdíjat elnyerő játékos (a nyertes játékos lehet Egyéni résztvevő vagy egész Csapat). A forduló kiértékelésében kizárólag azon résztvevők és azon pályázati művek vehetnek részt, akik a nyereményjátékba érvényes módon beregisztráltak, és a nyereményjáték adott fordulóján belül közzétételre kerültek - azaz minden konkrét pályázati mű kizárólag a nyereményjáték egyetlen fordulójában vehet rész.

A mellékdíjak nyertesei a következő módon kerülnek meghatározásra:

 • 5 nyertes kiválasztásra a nyereményjáték honlapjának látogatói által leadott szavazatok alapján kerül sor, azaz a nyereményeket az adott fordulóban 5 legtöbb szavazatot (ún. lájkot) kapó résztvevő nyeri (részletesen lásd a Szabályzat V. cikkében).
 • A látogatók szavazatai alapján kiválasztott fenti 5 nyertestől eltérő további 5 nyertes a zsűri döntése alapján kerül kiválasztásra. A zsűri döntéshozatalának elsődleges kritériumai: a nyereményjáték témájának betartása, kreativitás és a téma eredeti újraértelmezése, poén, továbbá a pályázati mű feldolgozásának minősége.

A nyereményjáték adott fordulójának kiértékelésére minden esetben az ilyen forduló véget értét követő 4 napon belül kerül sor azzal, hogy minden kiértékelésről írásos jegyzőkönyv kerül felvételre.

Az adott forduló kiértékelését követően 4 napon belül minden nyertes pályázati mű kihelyezésre kerül a nyereményjáték honlapján található galéria speciális alkönyvtárában.

Kizárólag az egyes fordulók nyertesei vesznek ezt követően részt az egész nyereményjáték átfogó kiértékelésében (azaz a főnyeremény elnyerésére irányuló versenyben).

 • A nyereményjáték átfogó kiértékelése: Az egész nyereményjáték fődíjat elnyerő győztese az az egyes fordulók nyertesei közül kikerülő Egyéni résztvevő/Csoport, akit/amelyet a nyereményjáték befejezését követően 21 napon belül a zsűri választ ki. A zsűri döntéshozatalának elsődleges kritériumai: a nyereményjáték témájának betartása, kreativitás és a téma eredeti újraértelmezése, poén, továbbá a pályázati mű feldolgozásának minősége. A zsűri értékeléséről írásos jegyzőkönyv készül.
 • Szavazás a nyereményjáték honlapján
 • A nyereményjáték egyes fordulóinak kiértékelésében azok az Internet-felhasználók vehetnek részt, akik a nyereményjáték teljes időtartam alatt autentikus profillal rendelkeznek a Facebook közösségi oldalon.
 • A nyereményjáték (illetve az egyes konkrét fordulók) időtartama alatt a szavazó (a Facebook közösségi oldalon található hivatkozásra kattintva) ellátogat a nyereményjáték oldalára, és ott belép az adott forduló nyereményjátékba felvett pályázati műveit tartalmazó galériába. A szavazó kiválasztja azt a pályázati művet, amelyre le kívánja adni a szavazatát, majd a konkrét pályázati mű esetében rákattint a galériában látható ún. „lájk” (szavazat) szimbólumra. Ezt követően a rendszer (adott űrlap) felszólítja, hogy jelentkezzen be a saját Facebook fiókjába - azaz a leadott „lájk” kizárólag abban az esetben válik érvényessé, ha a szavazó a felszólítást követően bejelentkezik a Facebook fiókjába. Egy-egy forduló keretén belül minden szavazó tetszőleges számú Egyéni résztvevőre/Csapatra szavazhat, ugyanakkor minden egyes konkrét pályázati mű az adott forduló keretén belül legfeljebb 1 szavazatot adhat le. Abban az esetben, ha a nyereményjáték szervezője, rendezője, műszaki adminisztrátora bizonyítottnak találja, hogy a szavazók valamelyike a nyereményjáték honlapján ismételten a nyereményjáték Szabályzatnak ellentmondó módon szavazott (különösen ha bármilyen módon megkerülte a szavazási mechanizmust), jogosult az ilyen szavazó által az adott fordulón belül leadott valamennyi szavazatot törölni, illetve a Szabályzat kivételesen súlyos megsértése esetén a szabálytalan szavazatokkal támogatott pályázati művet kizárni a nyereményjátékból, éspedig mind a nyereményjáték időtartama alatt, mind annak befejezését követően.
 • Szavazategyenlőség esetén az a pályázati mű élvez előnyt, amelyik hamarabb kapta meg a szóban forgó szavazatszámot. Amennyiben a pályázati művek végső sorrendjét a fenti kritérium alapján sem lehet megállapítani, az azonos számú szavazatot kapó pályázati művek végső sorrendjéről a fenti zsűri dönt.
 • A műszaki adminisztrátor a szavazás teljes időtartama alatt felügyeli a szavazás mikéntjét és lefolyását. A szervező, a rendező és a műszaki adminisztrátor a szabályszerű szavazás bármilyen jellegű megsértésének esetére fenntartja a jogot arra, hogy a szerzett szavazatokat levonja, illetve a Szabályzat kivételesen súlyos megsértése esetén a szabálytalan szavazatokkal támogatott pályázati művet kizárja a nyereményjátékból, éspedig mind a nyereményjáték időtartama alatt, mind annak befejezését követően.
 • Nyeremények és átadásuk
 • A nyereményjátékban összesen 40 db mellékdíj és 1 db fődíj kerül szétosztásra.
 • A nyereményjátékban szereplő díjak a következők:
 • 40 db egyenként 11.000 forintra (áfával) szóló Decathlon vásárlási ajándékutalvány , amelyek kizárólag az Európai Unió területén található Decathlon áruházakban lehet beváltani (lásd a www.decathlon.hu honlapját).

A forduló nyerteseinek mindegyike (Egyéni résztvevő/Csoport) 1 db ilyen díjat nyer (azaz egy forduló keretén belül 10 mellékdíj kiosztására kerül sor). Az ajándékutalvány érvényessége közvetlenül a kártyán kerül feltüntetésre. Az érvényesség lejártát követően az utalvány beváltására nincs mód, és a nyertest semmilyen kompenzáció nem illeti meg.

(a továbbiakban: "mellékdíj")

 • 1 db 2017. 09. 01. - 09. 03. időpontú utazás Barcelonába, beleértve a szállást és a repülőjegyeket is. Az utazás részét képezi egy a legendás labdarúgóval, Pelével közös fociedzés.

A díj így különösen a következőket tartalmazza:

 • menettérti repülőjegy 3 fő részére
 • transzfer a repülőtérről a szállodába, a labdarúgó stadionba és vissza, a szállodából a repülőtérre
 • szállás étkezéssel 3 fő részére
 • találkozó a legendás Pelével
 • biztosítás

A fődíjat 1 nyerteses nyeri (egyetlen Egyéni résztvevő vagy Csoport). A nyertes Egyéni résztvevő teljes felelősséggel tartozik a díjat vele együtt igénybe vevő személyek kiválasztásáért és a velük folytatott egyeztetésekért (amennyiben 18 évnél fiatalabbak) (beleértve azt a személyt is, aki esetleg őt helyettesíti - e személynek is 18 évnél idősebbnek kell lennie). Ha a Csapat 3-nál kevesebb tagból áll, azaz a díj igénybe vétele során egy vagy több hely betöltetlen marad, vagy az ilyen helyet/helyeket a Csapat valamely tagja(i) a nyereményjáték véget értét követően nem kívánja (kívánják) betölteni, a nyereményt a csapattagokkal közösen igénybe vevő személyt a Csapatkapitány határozza meg, aki ez esetben ugyanolyan felelősséggel tartozik, mint az Egyéni résztvevő az általa a jelen bekezdés második mondata értelmében kiválasztott személy vonatkozásában (ezzel egyidejűleg a Csapatkapitány esetében is alkalmazásra kerül az Egyéni résztvevő helyettesítésére vonatkozó rendelkezés).

(a továbbiakban „fődíj”).

A fődíj és a mellékdíj alább együttesen mint „nyeremény" vagy „ nyeremények".

Abban az esetben, ha a nyereményjátékban annak (vagy az egyes fordulók) időtartama alatt nem vesz részt elegendő résztvevő, illetve elegendő olyan résztvevő, aki, vagy akinek pályázati műve megfelelne a jelen nyereményjáték összes feltételének, a nyeremények kiosztására nem kerül sor, és azok további felhasználásáról a nyereményjáték rendezője jogosult dönteni.

Nyereményükről a nyertesek a nyereményjátékba való beregisztráláskor feltüntetett e-mail címen kerülnek értesítésre, éspedig legkésőbb a nyereményjáték kiértékelését követő 4 napon belül (a továbbiakban „ nyereményről szóló értesítés”). A fenti nyereményről szóló értesítésre a nyertes a nyereményjáték adminisztrátora által elküldött értesítés továbbításának napjától számított 5 munkanapon belül köteles válaszolni. A nyereményről szóló értesítésre küldött válasz részét kell képezniük a következő kapcsolattartási adatoknak (Egyéni résztvevő/Csapatkapitány): utónév, vezetéknév, a Csoport neve, e-mail és cím, miközben minden adatnak meg kell felelnie a regisztrációs űrlapban feltüntetett adatoknak. Amennyiben a nyertes nem küld a közölt e-mail címre a fenti határidőn belül választ a nyereményről szóló értesítésre, vagy az abban feltüntetett adatok nem lesznek teljesek, vagy nem felelnek meg a regisztrációs űrlapon feltüntetett adatoknak (és az esetleges eltérések nem lesznek hitelesen megindokolva), a nyertes kizárásra kerül a nyereményjátékból, és nem jogosult a nyereményre, amelynek további felhasználásáról a nyereményjáték rendezője jogosult dönteni (a rendező azonban enyhének minősülő szabálysértés és annak gyors orvoslása esetén jogosult a nyertes nem kizárásáról dönteni).

A mellékdíjak a Magyar Posta igénybe vételével kerülnek megküldésre a nyertes által a regisztrációs űrlapon, illetve esetleg a nyereményről szóló értesítésen feltüntetett magyarországi címre. A nyeremények legkésőbb a nyereményjáték befejezését követő 21. napon belül kerülnek megküldésre a nyerteseknek.

A fődíj átadásának és igénybe vételének részleteiről a nyertest nyereményről szóló értesítés, illetve az ahhoz kapcsolódó levelezés keretén belül kerül tájékoztatásra. A rendező a nyereményjátékból való kizárás terhe mellett jogosult a főnyeremény átadásának keretén belül a Csoport minden tagjától személyazonosító igazolványt kérni, amelyek alapján leellenőrizheti a csapattagok személyazonosságát. A fődíj átadására kizárólag az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány által aláírt átadási-átvételi jegyzőkönyv ellenében kerülhet sor (ismét a nyereményjátékból való kizárás terhe mellett). Amennyiben a nyertes 18 évnél fiatalabb csoporttag, a rendező jogosult (a nyereményjátékból való kizárás terhe mellett) feltételként szabni, hogy a nyeremény átadásáról szóló jegyzőkönyvet a szóban forgó nyertes törvényes képviselője is aláírja.

 • A szervezőt, a rendezőt és a műszaki adminisztrátort semmilyen felelősség nem terheli a nyeremények kikézbesítéséért, megsérüléséért, szállítási késedelméért, sem szállítás közbeni elvesztéséért.
 • Amennyiben a nyertes nem teljesíti a megszabott határidőkön belül a fenti feltételeket, az át nem vett nyeremény további felhasználásukról a nyertes ellentételezése nélkül a nyereményjáték rendezője jogosult dönteni.
 • Pályázati mű
 • A pályázati mű nem sérthet semmilyen jogszabályt, sem harmadik személyek jogos érdekeit, illetve nem buzdíthat azok megsértésére.

A pályázati műnek összhangban kell lennie a jó erkölccsel, és nem korlátozhatja harmadik személyek jogos érdekeit.

 • A nyereményjátékban nem vehetnek részt olyan pályázati művek, amelyek - akárcsak érintőlegesen vagy részben is - nem felelnek meg a nyereményjáték megszabott követelményeinek, vagy amelyeket a nyereményjátékban való részvételre nem jogosult személyek küldtek el. A rendező (esetleg az általa megbízott személy) ezzel egyidejűleg jogosult nem felvenni a nyereményjátékba, vagy abból kizárni az olyan műveket, amelyek későbbi terjesztése veszélyeztetheti vagy sértheti az ő, vagy a szervező jogi vagy szerződéses kötelességvállalásait, vagy amelyek terjesztése ellentmondana a szervező vagy a rendező érdekeinek.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt, vagy abból kizárásra kerülhetnek elsősorban mindazon pályázati művek, amelyek(et):

 • nem felelnek meg a kiírásban feltüntetett témának;
 • a résztvevőt veszélyes helyzetekben ábrázolják;
 • nem felelnek meg a jelen szabályzatban ismertetett követelményeknek;
 • olyan személy készített, aki nem adta a hozzájárulását a pályázati mű jelen nyereményjátékban való szerepeltetéséhez;
 • veszélyes helyzetekben való szerepvállalásra ösztönöznek;
 • ellenkeznek a jó erkölccsel;
 • bármilyen módon veszélyes vagy egészségre ártalmas tevékenységet ábrázolnak, vagy más egyéb módon nem felelnek meg a nyereményjáték követelményeinek és a jelen Szabályzatnak;
 • bármilyen módon megsértik vagy fenyegetik a közerkölcs, a polgári együttélés általánosan elfogadott szabályait, vagy bármilyen módon ellentmondanak az általános érvényű jogszabályi rendelkezéseknek;
 • vallási vagy politikai háttértartalommal rendelkeznek;
 • vulgáris, rasszista, vagy más, általánosságban elfogadhatatlan tartalommal bírnak;
 • a nyereményjáték rendezőjének termékei szempontjából konkurens termékeket említenek, vagy ilyenre vonatkozó utalást tartalmaznak.

Az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány a pályázati mű továbbításával kötelezettséget vállal arra, hogy a rendező előzetes kérése alapján bármikor igazolja: írásbeli nyilatkozat formájában, hogy az általa a nyereményjátékba feltöltött szerzői művet személyesen készítette (vagy a saját felelősségére és költségére megvásárolta a pályázati mű szerzői jogait), továbbá hogy a mű bármilyen módon és korlátlan terjedelemben történő használatával kapcsolatos jogok harmadik személyekre ruházása tekintetében korlátlan jogokkal rendelkezik; az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány által a nyereményjátékba feltöltött pályázati műben szereplő (összes) személy arra irányuló kifejezett írásos hozzájárulásával rendelkezik, hogy egyetért a tárgyi pályázati mű jelen nyereményjátékban való szerepeltetésével, valamint hogy egyetért a pályázati mű jelen Szabályzat rendelkezései szerinti korlátozás nélküli nyilvánosságra hozatalával. Abban az esetben, ha az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány nem teljesíti a fenti követelményeket, a rendező, esetleg a szervező a nyereményjáték rendezőjének hozzájárulásával jogosul az Egyéni résztvevőt/Csapatkapitányt és annak pályázati művét ellentételezés nélkül végérvényesen kizárni a nyereményjátékból.

A rendező, illetve a szervező vagy a műszaki adminisztrátor a nyereményjáték rendezőjének hozzájárulásával fenntartja magának a pályázati művek végső elbírálásának jogát. A nyereményjátékban nem vehetnek részt mindazon pályázati művek, amelyek - akárcsak érintőlegesen vagy részben is - nem felelnek meg a nyereményjáték követelményeinek, vagy amelyeket a nyereményjátékban való részvételre nem jogosult személyek küldtek el.

 • Licencjog
 • A pályázati mű nyereményjátékba történő beküldésével az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány a rendezőt nem kizárólagos jelleggel térítésmentesen feljogosítja arra, hogy az a pályázati művet bármilyen módon felhasználja, különösen hogy közzétegye a Snickers hivatalos FB oldalán, a nyereményjáték honlapján vagy más weboldalakon, kommunikációs csatornákon vagy anyagok formájában , továbbá hogy e szerzői műveket felhasználja a rendező reklám, promóciós és marketing céljaira is felhasználja, mégpedig a szerzői jogi védelmi idő alatt alatt területi, időbeli, a felhasználás mértékére, és módjára vonatkozó bármely korlátozás nélkül. A rendező nem köteles pályázati művet felhasználni, és jogosult a pályázati művek átdolgozására.. Amennyiben szerzői jog okból a pályázati művel való további rendelkezéshez (pl. a módosításához, feldolgozásához, lefordításához, összevont mű létrehozásához stb.) az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány hozzájárulására van szükség, úgy tekintendő, hogy a személyes adatok megadásával benyújtott pályázat mű nyereményjátékba való beküldésével az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. A rendező jogosult harmadik személynek alfelhasználási jogot engedni. A pályázati mű nyereményjátékba történő beküldésével az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány kifejezetten kijelenti, hogy a pályázati mű szerzőjének nevében jogosult az ebbe a pontba foglalt hozzájáruló nyilatkozatokat megtenni. Abban az esetben, ha a nyereményjáték időtartama alatt, vagy azt követően ennek ellenkezője bizonyosodik be, az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány korlátlanul felel az ezzel összefüggésben okozott, a rendezőt, vagy harmadik személyt ért károkért, és kötelezettséget vállal arra, hogy e károkat haladéktalanul és teljes mértékben megtéríti.. Az Egyéni résztvevő / Csapatkapitány kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a fenti tartalommal a szervező vagy a rendező kérésére haladéktalanul írásbeli felhasználási szerződést köt, amelyben kifejezett nyilatkozatot tesz a jogdíjról való lemondásáról, továbbá bemutatja az érintett szerzők által adandó, a nevére szóló, írásba foglalt meghatalmazást is.
 • Az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány harmadik személyekkel szemben korlátlan felelősséget vállal a pályázati mű benyújtására a licencjog rendelkezésre bocsátására vonatkozóan, beleértve a harmadik személyek - szerzői jogokat, illetve személyes adatok védelmét szabályozó és meghatározó érvényes jogszabályok, továbbá más egyéb jogszabályi előírások rendelkezéseivel kapcsolatos - igényeit is. A részvételével minden Egyéni résztvevő/Csapatkapitány különösen igazolja, hogy a nyereményjátékba beküldött pályázati mű a saját alkotása, vagy a saját felelősségére és költségére megszerezte a pályázati mű szerzőjétől a kapcsolódó, jelen nyereményjáték szabályzatának megfelelő terjedelmű szerzői jogokat, és így semmiképpen nincs szó semmilyen szerzői művekkel való visszaélésről. Ugyanígy az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati mű nyereményjáték szabályzatának megfelelő felhasználásával nem érinti harmadik személyek, azaz pl. a pályázati műben megemlített személyek, a pályázati műben feltüntetett tárgyak vagy védjegyek tulajdonosainak, semmilyen (pl. személyiségi) jogait. A pályázati mű nyereményjátékba való beküldéséhez kapcsolódó összes szükséges engedélyt az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány a saját költségére és felelősségére köteles beszerezni. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány megsértette harmadik személyek - különösen szerzői és személyiségi - jogait, a tettéért teljes felelősséggel tartozik. A jelen Szabályzatban meghatározott licencjogok megsértése esetén az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány köteles a rendezőnek megtéríteni annak kárát, valamint elveszíti az őt esetlegesen megillető nyereményhez való jogát.
 • Személyes adatok kezelése, továbbá személyiségi jogok
 • A játékosok a jelen játékszabályzat elfogadásával adják meg hozzájárulásukat ahhoz, hogy rendező, azaz a Mars Magyarország Értékesítő Bt. (székhely: Bocskai út 134-146., 1113 Budapest, Magyarország), mint adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott, az III. 2. pontban megjelölt személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv.") rendelkezéseivel és a jelen nyilatkozattal összhangban – az alábbiak szerint – kezelje.
 • A kezelt személyes adatok köre: A rendelkezésre bocsátott és a rendező által kezelt személyes adatok köre: a III. 2. pontban felsorolt személyes adatok.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett jelen nyilatkozatban foglalt önkéntes hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont).
 • Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a rendező le tudja bonyolítani az általa szervezett játékot. A jelen hozzájárulás megadásával a résztvevő elfogadja a játék általános szerződési feltételeit.

Az adatkezelés célja továbbá az is, hogy a játékot követően a rendező a résztvevő III. 2. pontban meghatározott személyes adatait direkt marketing céljából kezelje. A direkt marketing keretében a résztvevő emailen információt kapna a rendező termékeiről. A játékban való részvételnek nem feltétele a direkt marketing céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulás. Amennyiben a résztvevő kizárólag a játékkal kapcsolatos adatkezeléshez járul hozzá, a direkt marketing célúhoz azonban nem, kérjük ennek megfelelően adja meg hozzájárulását a honlapon.

 • Adattovábbítás: A rendező a résztvevő személyes adatait kizárólag az alább meghatározott adatfeldolgozók részére továbbítja. A rendező a résztvevő személyes adatait kizárólag az Európai Unió területén belülre továbbítja.
 • Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek, az adatok megismerésére jogosultak köre: Adatkezelő: a rendező, azaz a Mars Magyarország Értékesítő Bt.

Adatfeldolgozók: a szervező, azaz a PROMOANGEL s.r.o. és műszaki adminisztrátor, azaz a 2Fresh s.r.o..

 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a játék esetében addig tart, amíg a rendező le nem bonyolítja a játékot. Az adatkezelés a direkt marketing esetében addig tart, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

A résztvevő Ön az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ("Hatóság") (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410) elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult a Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.

A résztvevő, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a résztvevő, mint érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a résztvevő, mint érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 • Kapcsolat: Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen tiltakozik, a jelen nyereményjáték szabályzat fejlécében meghatározott címen és e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot:
 • Az Egyéni résztvevő/Csapatkapitány a nyereményjátékba való beregisztrálással egyidejűleg, külön hozzájárulása megadása esetén önként, határozatlan időre, illetve ez irányú engedélye visszavonásáig a hozzájárulását adja a következő személyes adatai: utó- és vezetéknév, cím, e-mail cím (a nyereményről szóló értesítésben feltüntetett más cím esetén e cím is) felhasználásához, azaz a Társaság adatbázisába történő - marketing, azaz termékekről és szolgáltatásokról, egyes akciókról és más tevékenységekről szóló üzleti információk elektronikus eszközök általi megküldése céljával történő - felvételéhez.
 • A résztvevők kifejezetten egyetértenek azzal, hogy a nyereményjáték rendezője jogosult e nyereményjátékkal, továbbá a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan térítésmentesen felhasználni a médiákban (beleértve az internetet is), a rendező promóciós és reklámanyagaiban a felhasználó által feltüntetett utó- és vezetéknevet, várost azzal, hogy a nyereményjáték időtartamának lejártát követő 5 éven belül a fent ismertetett módon a nyereményjáték résztvevőit tartalmazó hang- és képanyagok rögzítésére és közzétételére is sor kerülhet.
 • Záró rendelkezések
 • A nyeremények kicserélésére és a tárgyi nyeremények pénzdíjra cserélésére nincs lehetőség.
 • A rendező fenntartja a beküldött pályázati művek ellentételezés nélküli megtartására, vagy saját belátása szerinti megsemmisítésére vonatkozó jogát.
 • A nyereményjáték egyes lépéseinek előkészítése és végrehajtása (a pályázati mű létrehozása) során, kérjük, a lehető legnagyobb körültekintéssel járjon el, következetesen ügyeljen a saját egészsége, illetve a jelenlévő többi személy egészsége védelmére. A pályázati művet ne egyedül készítse. Sem a szervező, sem a műszaki adminisztrátor, sem a rendező nem felel semmilyen a nyereményjáték egyes lépéseinek előkészítésével vagy végrehajtásával, a nyereményjátékban való részvétellel, vagy a nyereményjáték díjaival kapcsolatosan felmerült, illetve más kapcsolódó kárért. A nyertes nem jogosult a nyereményjáték szervezőjétől és rendezőjétől semmilyen a nyújtott nyeremény keretei meghaladó, további utólagos teljesítéseket követelni.
 • Sem a nyereményjáték szervezője, sem annak műszaki adminisztrátora vagy rendezője nem tartozik felelősséggel az elektronikus adatátvitel műszaki jellegű problémáiért.
 • A nyereményjátékban való részvételével minden résztvevő egyetért a nyereményjáték szabályzatával, és vállalja annak fenntartások nélküli betartását.
 • A rendező továbbá jogosult a nyereményjátékot bármikor megváltoztatni, lerövidíteni, meghosszabbítani, vagy módosítani a szabályait. Amennyiben a nyereményjáték feltételrendszere és szabályzata megváltozna, erre írásban, számozott, és a www.snickers.hu honlapon közzétett függelékek formájában kerül sor.
 • A nyereményjáték eredményei véglegesek, ellenük fellebbezésnek helye nincs. A rendező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményeket hasonló jellegű és értékű más nyereményekkel helyettesítse, továbbá hogy a nyeremények átadási feltételeit módosítsa, éspedig különösen abban az esetben, ha a nyereményeket azok szállítója nem biztosítja úgy, hogy azok a nyereményjáték feltételeivel összhangban átadhatók legyenek.
 • A rendező (vagy az általa kijelölt személy) fenntartja magának a jelen nyereményjátékkal kapcsolatos összes kérdés és ügy végérvényes eldöntésének jogát, beleértve ebbe a pályázati művek elbírálását is. Kizárólag a rendező (vagy az általa kijelölt személy) jogosult dönteni a nyereményjátékban résztvevők végső sorrendjéről, így a nyereményjáték nyereményeiről is.
 • A rendező, illetve a nyereményjáték szervezője a rendezővel folytatott egyeztetést követően jogosult tisztességtelen eljárás vagy annak gyanúja, illetve a nyereményjáték feltételeinek nem teljesítés esetén indok feltüntetése nélkül is kizárni a nyereményjáték bármely résztvevőjét.
 • A jelen nyereményjátékot semmilyen módon nem támogatja, illetve nem kezeli és nem szervezi sem a Facebook, sem az Instagram közösségi oldal. A résztvevők tudomásul bírnak arról, hogy az adataikat a nyereményjáték szervezője, műszaki adminisztrátora vagy rendezője, és nem a Facebook vagy az Instagram közösségi oldalak rendelkezésére bocsátják.
 • A nyereményjátékhoz való csatlakozásukkal a résztvevők tudomásul veszik, hogy e jogcímre alapozva semmilyen jogi követelést nem jogosultak a Facebook és az Instagram társaságokkal szemben támasztani, illetve hogy a Facebook és az Instagram az adott összefüggésben semmilyen kötelességek nem terhelik.
 • A nyereményjáték szabályzata és a szabályzat egyes promóciós vagy fogyasztóknak szánt egyéb anyagokon feltüntetett kiemelt részei, illetve a nyereményjáték teljes szabályzatának szövege közötti ellentmondás esetén a nyereményjáték szabályzatának jelen teljes szövege az irányadó. A nyereményjáték promóciós vagy fogyasztóknak szánt egyéb anyagokon feltüntetett lerövidített szövegét a nyereményjáték teljes szabályzatával összhangban szükséges értelmezni.
 • A nyereményjáték teljes szabályzata a nyereményjáték időtartama alatt a www.snickers.hu honlapon olvasható.

Kelt Prágában, 21. 4. 2017 napján